Nehnuteľnosti v Slovensko

789 632 vlastnosti v Slovensko

S cieľom mať kompletný globálny katastra nehnuteľností, sme už za sebou dlhú cestu v Slovensko.

Úplne zadarmo

Všetky dáta sú verejné a môžu byť použité bezplatne súkromne aj na komerčné účely. Otvorená informačná infraštruktúra spoločnosti podporuje rozvoj.

Crowdsourcing

Vzhľadom k tomu, tieto informácie sú verejné a otvorené, dávame možnosť nechať každého, aby predložila návrhy na zmeny, aby register aktuálne.